Orman Gülü Sarı Orman Gülü
« Geri Dön
Meclis Bilgi Sistemi
Anasayfa » Meclis Bilgi Sistemi »T.C. KORGAN BELEDİYE MECLİSİ 2015 YILI MART AYI KARAR ÖZETLERİ

T.C. KORGAN BELEDİYE MECLİSİ 2015 YILI MART AYI KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR
NO

KARAR KONUSU

 

02.03.2015

 

18

İlçemiz Tepealan Mahallesi Hekimoğlu Caddesinin isminin Yunus
Emre KARAOSMANOĞLU Caddesi olarak değiştirilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n fıkrasına göre toplantıya katılan Belediye Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

02.03.2015

 

 

 

19

İmar planları içerisinde imar plan tadilatı yapılarak Belediye Hizmet
Alanları (B.H.A.) belirlemek projelere uygun imar alanları oluşturmak amacıyla ; İlçemiz Dip Mahalle 110 ada pazaryeri ve kültüre sarayı ,
109 ada küçük sanayi sitesi (K.S.S.) alanları ve diğer donatı alanları için gerekli ada ve parseller üzerinde imar plan tadilatı yapılmasına5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c fıkrasına göre toplantıya katılan Belediye Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

02.03.2015

 

20

Belediyemize gelir getirmek amacıyla basılı evrak ücreti (emlak beyan
değer taleplerinde) alınmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesine göre toplantıya katılan Belediye Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

02.03.2015

 

21

İmar planları içerisinde Tepe Mahalle 205 kadastro adası şehrin
gelişimine müsait alanlar arasında yer aldığından gerekli altyapı çalışmaları yapıldıktan sonra ‘TOPLI KONUT ALANINA’ çevrilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c fıkrasına göre toplantıya katılan Belediye Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

02.03.2015

 

22

İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 24.02.2015 tarih ve 2126 sayılı
yazısına istinaden Muhtarlıklar Müdürlüğü kurulmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/l maddesine göre toplantıya katılan Belediye Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

02.03.2015

 

23

Mülkiyeti Korgan Sınırlı Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı
Kooperatifi Başkanlığına ait Korgan İlçesi Dip Mahallesi 109 ada 17 parsel üzerine kayıtlı 7.196.59 m2 alanın küçük sanayi sitesi yapımı için kamulaştırılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e fıkrasına göre toplantıya katılan Belediye Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi

 

02.03.2015

 

24

Küçük sanayi sitesi yapımı için kredi kullanılması için yetki
verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununa göre toplantıya katılan
Belediye Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

02.03.2015

 

25

19.02.2015 tarih ve 2015/2 sayılı İmar Komisyon Raporu işaretle
yapılan oylama sonucunda Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan Belediye Meclis Üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

02.03.2015

 

26

İlçemiz Çamlı Mahallesinin ikiye bölünmesine ilişkin gündem
teklifinin İmar komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havalesine, 5393 sayılı Belediye Kanununa göre toplantıya katılan Belediye Meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince ilan olunur…/03/2015

Yüksel ERTUĞ
Katip Üye
Şenel ESKİDEN
Katip Üye
Tuncay KİRAZ
Belediye ve Meclis Başkanı