Orman Gülü Sarı Orman Gülü
« Geri Dön
Meclis Bilgi Sistemi
Anasayfa » Meclis Bilgi Sistemi »T.C. KORGAN BELEDİYE MECLİSİ 2015 YILI ŞUBAT AYI KARAR ÖZETLERİ

T.C. KORGAN BELEDİYE MECLİSİ 2015 YILI ŞUBAT AYI KARAR ÖZETLERİ

    

TARİH   

KARAR NO  

KARAR KONUSU  

  

  

02.02.2015  

 

  

12  

Plan ve Proje Müdürlüğünün İlçemizTepealanMahallesi Güllü Mevkii  278 ada 22  parselde imar nizam değişikliği  yapılmasına  ilişkin 27.01.2015  tarih ve 7 sayılı teklifi5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/c maddesine göre İmar  Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan Belediye Meclis Üyelerince oy birliği ile karar verildi.  

  

  

02.02.2015  

  

  

13  

İlçemiz sınırları içerisinde imar planı bulunan yada bulunmayan Mahallerin (29 Mahalle) jeolojik-jeoteknik etüt, halihazır harita ve imar planlarının(1/5000 ölçekli nazım imar planı1/1000 ölçekli uygulama imar planı) yapılası veya revizyon imar planlarının yapılması  ile ilgili iş ve işlemleri yaptırmak üzere İLLER BANKASI A.Ş’ye yetki verilmesine5393Sayılı Belediye Kanunun 18/c maddesine göre işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan Belediye Meclis Üyelerince oy birliği ile karar verildi.  

  

02.02.2015  

  

  

14  

Belediyemizin yeni logosunun (ambleminin) sarı orman gülünü simge eden   

logonun olmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi göre  

toplantıya katılan Belediye Meclis Üyelerince oybirliği ile karar verildi  

  

  

02.02.2015  

  

  

15  

Başkanlık Makamının2015 yılında ekonomik şartlardan dolayı yol ile ilgili kamulaştırma yapılmamasına ilişkinteklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi göre toplantıya katılan Belediye Meclis Üyelerince oybirliği ile karar verildi.  

  

05.02.2015  

  

16  

Belediyemiz tarafından her yıl düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerininbu yılda yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun  

18/p fıkrasına göre Belediye Meclisince  oy birliği ile karar verildi.           

  

  

05.02.2015  

  

  

  

17  

28.01.2015tarih ve 2015/1  sayılı İmar Komisyon Raporu İşaretle yapılan oylama sonucunda Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne  toplantıya katılan Belediye Meclis Üyelerince oy birliği ile karar verildi.                                                                                                          

 

  

  5393 sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesi gereğince ilan olunur…/02/2015   

  

                                                                                                             

  Yüksel ERTUĞ

Katip Üye  

Şenel ESKİDEN

Katip Üye 

 Tuncay KİRAZ  

Belediye ve Meclis Başkanı