Orman Gülü Sarı Orman Gülü
« Geri Dön
HABERLER | HABER DETAYI
Anasayfa » Haberler » ilan

ilan

İ L A N

 

KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tepealan Mahallesi, Korgan Yaylası 280/1, 280/10, 280/11 nolu adreslerde bulunan Yayla işyerleri niteliğindeki taşınmazların ve 280/12 nolu adreste bulunan işyerininde yarısının 3 yıllığına; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2-İhaleler 25.05.2023 Perşembe  günü şartnamelerde belirtilen saatte Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İhalede, Tepealan Mahallesi, Korgan Yaylasında bulunan 280/1 nolu adreste bulunan işyerinin muhammen bedeli yıllık 5.000,00 TL. Geçici Teminat 150.00 TL. Tepealan Mahallesi, Korgan Yaylası 280/10 nolu adreste bulunan işyerinin muhammen bedeli yıllık 5.500,00 TL. Geçici Teminat 165.00 TL. Tepealan Mahallesi, Korgan Yaylası 280/11 nolu adreste bulunan işyerinin muhammen bedeli yıllık 5.500,00 TL. Geçici Teminat 165.00 TL. Tepealan Mahallesi, Korgan Yaylası 280/12 nolu adreste bulunan işyerinin yarısının muhammen bedeli yıllık 2.750,00 TL. Geçici Teminat 82,50 TL.’dir.

4-İstekliler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gelerek idari şartnameyi görebilirler. Ayrıca ihaleye katılmak isteyenlerin 100.00 TL. Şartname ve Basılı Evrak ücretini yatırmaları gerekmektedir.

             İlgililere ilanen duyurulur.      

Paylaş