Orman Gülü Sarı Orman Gülü
« Geri Dön
HABERLER | HABER DETAYI
Anasayfa » Haberler » İŞ YERİ KİRA İHALE İLANI

İŞ YERİ KİRA İHALE İLANI

T.C.

KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 

 

Sayı         : 37952013/306                                                                                                  22/03/2018

Konu       : İhale İlanı                         

                                                                       

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                       KORGAN

 

      Mülkiyeti Belediyemize ait Tepe Mahalle, Yakup Tarlası Mevkii, 175 Ada, 3 Parsel üzerindeki 2.727.04 m2 Fındık bahçesi niteliğindeki ve Tepe Mahalle, Yakup Tarlası Mevkii 357 Ada, 1 Parsel üzerindeki 270,53 m2 Arsa niteliğindeki taşınmazların birlikte 5 yıllığına, Dip Mahalle, Garaj Mevkii, No:20 ve 20/1 Adreslerinde bulunan işyerlerininde 3 yıllığına kiraya verilmesine ilişkin ilan metni ilişikte sunulmuştur.

                 Adı geçen ilanın yapılması ile ilan tutanağının gönderilmesini arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                    Tuncay KİRAZ

                                                                                                                   Belediye Başkanı

                                                                                                                                         

                                                                  

 

      

İ L A N

 

KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Tepe Mahalle, Yakup Tarlası Mevkii, 175 Ada, 3 Parsel üzerindeki 2.727.04 m2 Fındık bahçesi niteliğindeki ve Tepe Mahalle, Yakup Tarlası Mevkii 357 Ada, 1 Parsel üzerindeki 270,53 m2 Arsa niteliğindeki taşınmazların birlikte 5 yıllığına, Dip Mahalle, Garaj Mevkii, No:20 ve No:20/1 Adreslerinde bulunan işyerlerininde 3 yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.  

2-İhale 30.03.2018 Cuma günü saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İhalede Tepe Mahalle, Yakup Tarlası Mevkii, 175 Ada, 3 Parsel üzerindeki 2.727.04 m2 Fındık bahçesi niteliğindeki ve Tepe Mahalle, Yakup Tarlası Mevkii 357 Ada, 1 Parsel üzerindeki 270,53 m2 Arsa niteliğindeki taşınmazların birlikte muhammen bedeli yıllık 9.000.00 TL. Geçici Teminat 270.00 TL. üzerinden 5 yıllığına, Dip Mahalle, Garaj Mevkii, No:20 Adresindeki işyeri muhammen bedeli yıllık 3.300.00 TL. Geçici Teminat 99.00 TL. ve Dip Mahalle, Garaj Mevkii, 20/1 Adresinde bulunan işyerininde muhammen bedeli yıllık 2.800.00 TL. Geçici Teminat 84.00 TL.’dir.

4-İstekliler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gelerek idari şartnameyi görebilirler. Ayrıca ihaleye katılmak isteyenlerin 80.00 TL. Şartname ve Basılı Evrak ücretini yatırmaları gerekmektedir.

             İlgililere ilanen duyurulur.      

                                                  

Paylaş