Orman Gülü Sarı Orman Gülü
« Geri Dön
HABERLER | HABER DETAYI
Anasayfa » Haberler » 2018 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI İLANI

2018 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI İLANI

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

           Korgan Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 08.01.2018 Pazartesi  günü saat 11.00’da Tepe Mahalle Hükümet Sokak No:8 Korgan/ORDU adresindeki Korgan Belediye Meclisi toplantı salonunda 2018 yılı Ocak  ayı olağan toplantısı yapılacaktır.

                 İlan Olunur.

 

                                                                                                                        Tuncay KİRAZ

                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

YOKLAMA VE AÇILIŞ

*2017 yılı Aralık ayı meclis tutanak ve toplantı karar özetinin okunması

 

 

GÜNDEM

SEÇİMLER:

1) Yazı İşleri Müdürlüğünün 2018 yılında görev yapmak üzere denetim komisyonu üye seçimi yapılmasına ilişin 04.01.2018 tarih ve 9 sayılı teklifi

 

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER:

 

1)Mali Hizmetler Müdürlüğünün 6487 sayılı kanun, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanununun 97.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince 2018 yılında uygulanacak ekli listelerdeki gelir tarifesinin belirlenmesine ilişkin 04.01.2018  tarih ve 1 sayılı teklifi

2)İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizin, hukiki ve adli davalarını takip etmek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden kısmi zamanlı Avukat olarak 1 adet sözleşmeli personelin 2018 yılında çalıştırılmasına ilişkin 04.01.2018  tarih ve 2 sayılı teklifi

3)İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizin, hukiki ve adli davalarını takip etmek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden kısmi zamanlı Avukat olarak 1 adet sözleşmeli personelin 2018 yılında çalıştırılmasına ilişkin 04.01.2018  tarih ve 2 sayılı teklifi

4)İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın fiilen görev yapan zabıta memurlarının 2018 yılına ait aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesine ilişkin 04.01.2018  tarih ve 3 sayılı teklifi

5)Fen İşleri  Müdürlüğünün Beton yol yapımında kullanılmak üzere portland çimentosu (dökme) alımı ve alınan çimentonun nakli işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den 700.000,00 TL kredi kullanılmasına ilişkin 04.01.2018  tarih ve 3 sayılı teklifi

Paylaş