Orman Gülü Sarı Orman Gülü
« Geri Dön
HABERLER | HABER DETAYI
Anasayfa » Haberler » 2017 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI İLANI

2017 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI İLANI

 

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

        Korgan Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.08.2017 Pazartesi  günü saat 10.00’da Tepe Mahalle Hükümet Sokak No:8 Korgan/ORDU adresindeki Korgan Belediye Meclisi toplantı salonunda 2017 yılı Ağustos ayı olağan toplantısı yapılacaktır.

                 Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

                                                                                                                         Tuncay KİRAZ

                                                                                                                        Belediye Başkanı

 

YOKLAMA VE AÇILIŞ

*2017 yılı Temmuz ayı meclis tutanak ve toplantı karar özetinin okunması

 

 

GÜNDEM

 

 

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER

 

1.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Belediyemiz Çayırkent ve Tepealan Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tasarıları İller Bankasınca 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri ile şehircilik ve planlama ilke ve esasları doğrultusunda uygun bulunak tarafımıza gönderilmiş olup bu planların Belediye meclisince incelenerek aynen uygun bulunması halinde uygun bulunduğuna, uygun bulunmayan hususlar olursa gerekçeleriyle belirtilmesi hususlarında değerlendirilmesine ilişkin 03.08.2017 tarih ve 404 sayılı teklifi

 

2.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Ruhi KORGAN a ait dilekçeye istinaden Dip Mahalle Samanhane yeri mevkii (Pazaryeri) 110 ada 11 parselde bulunan taşınmazla ilgili kamulaştırma ve imar tadilatı ile ilgili konunun belediye meclisince görüşülmesine ilişkin 03.08.2017 tarih ve 404 sayılı teklifi

 

3.Yazı İşleri Müdürlüğünün Fatsa Kadastro Müdürlüğünün ilgi sayılı yazısına istinaden Korgan İlçesi Çamlı Merkez Mahallesinde yer alan ve Korgan Asliye Hukuk Mahkemesinde 2016/161 esas nosu ile Davacı Mehmet DİNÇ, Davalı Ayşe DİNÇER ve müşterekleri aleyhine açılan tapu iptali davasına esas olmak üzere, dosya kapsamındaki taşınmazlarının mülkiyet sütunlarının belirlenmesi için 3402 sayılı kadastro kanunun 3. maddesi gereği 4 adet bilirkişinin seçilmesine ilişkin 03.08.2017 tarih ve 880 sayılı teklifi

                                                                                                            

Paylaş