Orman Gülü Sarı Orman Gülü
« Geri Dön
HABERLER | HABER DETAYI
Anasayfa » Haberler » 2016 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI İLANI

2016 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI İLANI

KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

2016 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

                Korgan Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.06.2016 Pazartesi  günü saat 11.00’da Tepe Mahalle Hükümet Sokak No:8 Korgan/ORDU adresindeki Korgan Belediye Meclisi toplantı salonunda 2016 yılı Haziran   ayı olağan toplantısı yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

                                                                                                                         Tuncay KİRAZ

                                                                                                                        Belediye Başkanı

YOKLAMA VE AÇILIŞ  

*2016 yılı Mayıs  ayı meclis tutanak ve  toplantı karar özetinin okunması ve oylanması

GÜNDEM

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER

 

1.İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün 22.05.2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle değiştirilmiş, değiştirilen yönetmelik çerçevesinde Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartlarının yeniden belirlenmesine ilişkin 25.05.2016 tarih ve 122 sayılı teklifi

 

KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLAR

1- İmar Komisyonun İlçemiz Dip Mahalle 124 ada 77 parselin Dip Mahalle- Yazlık Mahallesi  yolu üzerine bulunan ekli krokide gösterilen alanın imar yolunun açılması için  kamulaştırılmasına ilişkin 05.05.2016 tarih ve 2 sayılı raporu

2- İmar kat hakkı emsali ilişkin 05.05.2016 tarih ve 3 sayılı raporu

3- İmar Komisyonun İlçemiz Tepe Mahallesi 195 ada 20 parsel mevcut imar planında İlköğretim Tesis alanı olarak belirlenen alanın Resmi Kurum Alanı olarak imar tadilatı yapılmasına ilişkin 05.05.2016 tarih ve 4 sayılı raporu

4-İmar Komisyonun Fatsa-İslamdağ-Korgan karayolu (km 0+000-16+000 arası) İslamdağ-Korgan arası İlçemiz Dip Mahalle ve Tepe Mahalleleri kamulaştırma planına ilişkin söz konusu sahadaki mevcut imar planının imar tadilatının yapılmasına ilişkin 05.05.2016 tarih ve 5 sayılı raporu

 

Dilek ve temenniler

                                                                                                                  

Bir sonraki Meclis toplantı gün ve saatinin belirlenerek Meclise duyurulması.                                                                                                                                                  

Paylaş