Orman Gülü Sarı Orman Gülü
« Geri Dön
HABERLER | HABER DETAYI
Anasayfa » Haberler » 2016 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

2016 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

2016 YILI NİSAN  AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

               

 

Korgan Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.04.2016 Pazartesi günü saat 11.00’da Tepe Mahalle Hükümet Sokak No:8 Korgan/ORDU adresindeki Korgan Belediye Meclisi toplantı salonunda 2016 yılı Nisan  ayı olağan toplantısı yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

                                                                                                                   Tuncay KİRAZ

                                                                                                                   Belediye Başkanı

YOKLAMA VE AÇILIŞ  

*2016 yılı Mart ayı meclis tutanak ve  toplantı karar özetinin okunması ve oylanması

MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULARIN SUNUMU

 

*Korgan Belediyesinin 2015 YILI DENETİM KOMİSYON RAPORUNUN Meclisin bilgisine sunulması

 

GÜNDEM

 

SEÇİMLER:

 

1.         Meclis 1. Başkan Vekilliği ve 2. Başkan Vekilliği Seçimi ile ilgili Yazı İşleri     

            Müdürlüğünün teklifi

2.         Divan Katipliği Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

3.         Korgan Belediye Encümeninde 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 2 adet encümen  

            üyesi seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

4.         Meclis bünyesinde kurulması zorunlu komisyonlarından İmar Komisyonuna , Plan ve 

            Bütçe Komisyonuna  Üye  Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi

5.    İhtiyaca binaen kurulan İhtisas Komisyonlarından Hukuk  Komisyonuna , Harita Komisyonuna   Üye Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi

 

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER

 

1.Yazı İşleri Müdürlüğünün Belediye Başkanlığımızın 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesine ilişkin 28.03.2016 tarih ve 388 sayılı teklifi

 

2.Başkanlık Makamının emekli olacak 4 personelimize kıdem tazminatının ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 216.408,53 TL tutarında kredi kullanılmasına ilişkin 24.03.2016 tarihli teklifi

 

3.Başkanlık Makamının Büyükçekmece Belediyesinden, Bayrampaşa Belediyesinden, Ünye Belediyesinden hibe araç talep edilmesine ve verilen araçların hibe olarak kabul edilmesine ilişkin 29.03.2016 tarihli teklifi

 

 

4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Tepealan Mahallesi Hekimoğlu Caddesi No:45 adresindeki belediye hizmet binamızı halk kütüphanesi yapılması amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 15 yıllığına tahsis edilmesine ilişkin 24.03.2016 tarih ve 104 sayılı teklifi

 

5. İlçemizde Belediyemizin önceki İmar planına göre, görevde bulunan Belediye Meclisince kat hakkı kararı alınarak vatandaşlarımızca uygulaması gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında revize edilerek uygulamaya geçen, yeni imar planında önceki alınan kararlar planda gösterilmemektedir. Bu durum İmar planının uygulamasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze büyük bir sıkıntı oluşturmakta olup vatandaşlarımıza da emsal hakkı doğurmaktadır.  Konunun Belediye Meclisinde görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2016 tarih ve 130 sayılı teklifi

 

 

 

KOMİSYONLARDAN GELEN TEKLİFLER:

1.İmar Komisyonun İlçemiz Dip Mahalle 124 ada 77 parselin yazlık (Dip Mahalle )yolu üzerine bulunan ekli krokide gösterilen alanın imar yolunun açılması ve kamulaştırılmasına ilişkin komisyonumuza havale edilen gündem teklifi taşınmaz sahiplerinin İl dışında olması nedeni ile gündem teklifinin görüşülmesi için ek süre talep edilmesine ilişkin teklifi

 

 

Dilek ve temenniler

                                                                                                                  

Bir sonraki Meclis toplantı gün ve saatinin belirlenerek Meclise duyurulması.                                                                                                                                                 

 

Paylaş