Orman Gülü Sarı Orman Gülü
« Geri Dön
HABERLER | HABER DETAYI
Anasayfa » Haberler » 2015 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

2015 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

               

 

Korgan  Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince; 05.10.2015 pazartesi günü saat: 11.00’da Tepe Mahallesi Hükümet Sokak No:8 Korgan adresindeki Korgan Belediyesi hizmet binasındaki meclis toplantı salonunda  2015 yılı ekim ayı olağan meclis  toplantısı için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

                                                                                                    Tuncay KİRAZ

                                                                                                   Belediye Başkanı

 

AÇILIŞ VE YOKLAMA

2015 yılı eylül ayı meclis toplantı karar özetinin okunması

ÖNERGELER, GÜNDEM TEKLİFLERİ VE KOMİSYON RAPORLARI

 

KOMİSYON RAPORLARI

1-Belediyemizin 2016 mali yılı bütçe tasarısına ilişkin Plan Bütçe Komisyonun

17-18.09.2015 tarih ve 1 sayılı raporunun  görüşülmesi

 

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER

1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  İlçemiz Tepealan ve Çayırkent Mahallelerinde yapılacak Nazım ve Uygulama İmar Planı  Yapım işi ile İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt işi ile ilgili işlemleri için İller Bankası A.Ş. den 116.750,00 TL kredi kullanılmasına ilişkin 28.09.2015 tarih ve 444 sayılı teklifi.

2-Başkanlık Makamının  Belediyemizin, işçi personelini temsil eden sendikalar ile Başkanlığımız adına toplu iş  sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak. kurumun işyerlerinde iş ve çalışma şartlarını. , verimliliğini artıracak şekilde düzenleme yapmak, kurum adına toplu iş sözleşmesi akdetmek ve işverenler  ile işçiler ve işçi sendikaları arasında çalışma barışı oluşmasını teşvik ve devamını temin etmek amacıyla, Yerel Yönetimler ve Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması ve üyelik sürecinde gerekli belgeleri imzalaması için Belediye Başkanı Tuncay KİRAZ’a  yetki verilmesine ilişkin teklifi

 

 

Dilek ve temenniler

                                                                                                                 

Bir sonraki Meclis toplantı gün ve saatinin belirlenerek Meclise duyurulması.                                                                                                                                                  

Paylaş