Orman Gülü Sarı Orman Gülü
« Geri Dön
HABERLER | HABER DETAYI
Anasayfa » Haberler » ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

İLAN

 

T.C.

KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Korgan Belediye Başkanlığına ait aşağıda özellikleri muhammen bedelleri belirtilen 4 araç 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık artırma suretiyle ihale edilerek satılacaktır.

 

SIRA NO

MODEL

PLAKASI

CİNSİ

MARKASI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

2006

52 HH 585

OTOBÜS

Otokar Sultan 145 S

65.000,00 TL

%3

2

1997

52 K 8073

KAMYON(Çöp Toplama)

Fatih

10.000,00 TL

%3

3

2010

52 K 8064

KAMYON(Çöp Toplama)

Hyundai HD 75

30.000,00 TL

%3

4

2011

52 HL 252

OTOMOBİL

Renault Fluence

28.000,00 TL

%3

 

 

2- Söz konusu aracın ihale şartnamelerinin içeriği Korgan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ve www.korgan.bel.tr.  internet adresinden görülebilir.

3-  İhalesi 23.07.2015 perşembe günü saat 10.00’da  Korgan Belediye  Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümen  huzurunda yapılacaktır.

4-  İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenen belgeler;

a) Türkiyede kanuni ikametgah belgesi, (Gerçek kişi olması halinde)

b)  Türkiyede tebligat için adres göstermesi.

c)   Nüfus cüzdanı sureti, (Gerçek kişi olması halinde)

d)  Noter tasdikli imza sirküleri, (Tüzel kişilerde şirketi temsile yetkili kişilerin)

e)  Vekaletle ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri,

f) Geçici teminat belgesi,

g) İstekli tüzel kişi ise Oda Sicil Kayıt sureti ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

h) Yukarıda belirtilen belgeler 2015 yılı içinde alınmış olacaktır.

5- İhale şartnamesini almak üzere Korgan Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat edilecektir. Alınan şartnamelerin her sayfası istekli tarafından kaşelenip, imzalanacaktır.( Şartname bedeli 100,00 TL)

(İstekliler Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek almak istedikleri taşınırı görebilirler.)

6- İhale ye son başvuru: 23.07.2015 perşembe günü saat 09.00 ‘a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne yapılacaktır.

Paylaş