Orman Gülü Sarı Orman Gülü
« Geri Dön
Korgan'ın Tarihi
Anasayfa » Korgan » Korgan'ın Tarihi

Bölgenin ilk egemen halkı Halip (Kalip), Kolk ve Kokur’lardır. Kalip’ler ve Mitridat’lar en kuvvetli çağlarında demir madenleri ile ilgiliydiler. Korgan‘da Tatarcık Köyü sınırları içersinde bulunan ve günümüzde yine maden ormanı adı ile anılan mıntıkada, yine Korgan‘ın bazı yaylalarında özellikle Yalman civarında demir cüruflarına, işletilmiş maden yataklarının izlerinin bulunması, Kalip’lerin ve Mitridat’ların bu yerlerde M.Ö. 12. yüzyılda yaşadıklarını göstermektedir.

M.Ö. 584–555 yılında Pers’lerin Korgan, bölgesinde yaşadıkları da bilinmektedir. Pers’ler devrinde I. Daryus‘un (M.Ö. 522–485) bu toprakları idare edebilmek için satraplıklara ayırdığı ve dört adet birinci derecedeki satraplıktan biri olan “Pont Kapadokyası” Korgan topraklarını içine almış oluyordu. M.Ö. 331 tarihinde Pers Devleti tarih sahnesinden İskender‘in orduları tarafından silindi. İlçemizde ele geçirilen tarihi bulgulara göre özellikle 6. Mitridat dönemine ait bir çok para ve değerli eşya bölgemizin ne denli yoğun ve faal halde olduğunun kanıtıdır. Polemon devleti ile Roma devleti önemli kentlerinden Niksar'a yakın olan Korgan toprakları her dönem geçiş yeri haline gelmiş, izleme kulelerinin, ticaret yollarının merkezi olmuştur. Pontus'ların tarih sahnesinden silinmesiyle uzun dönem Roma dönemi başlamış özellikle bugünkü Koçcuğaz Mahallemiz Emir Yakup civarında yaşadıkları yapılan kazılarla ortaya çıkartılmıştır.  Pont ve Roma, hakimiyetleri döneminden sonra Danışmend Gazi’nin orduları Korgan topraklarına girmişler ve 1083 tarihinde buraları ele geçirmişlerdir. Anadolu‘ya gelen Oğuz Boyları’ndan birçok topluluk, Korgan bölgesine yerleşmişlerdi. Ordu İli’nin yayla toprakları ile Korgan ve Kumru İlçe merkezlerini çevreleyen sahalar, tamamen Türkmen’ler tarafından yerleştirme sahaları yapılmış ve buralarda oturanlar da kısa zaman içinde Oğuz Boyları Oymakları arasında erimişlerdi. Esasında azınlıkta bulundukları için de, hiçbir güçleri kalmayarak ağırlıklarını kaybetmişlerdir.

II. Kılıçarslan, zamanında Korgan ve çevresi Anadolu Selçukluları hakimiyetine girdi. (1178) Kösedağ Savaşı’ndan sonra (1243) Korgan topraklarının büyük bir bölümü Kadı Burhaneddin‘in idaresine geçmiştir. 1380‘lerde ise Hacı Emir Oğulları Beyliği bu çevreye hükmetmiştir.Yıldırım Beyazıt 1398‘ e Ordu ve Samsun‘u Osmanlı Devleti topraklarına dahil etmiştir. Osmanlı idaresine geçen yöre, resmi kayıtlarda “Keşdere” olarak anılmaktadır. Keşdere, Bolaman Irmağı’nın bir koluna verilen isimdir. 1642‘ye kadar Satılmış kazasına (Fatsa) bağlı olan Keşdere, bu tarihte kaza olmuştur. 1856‘da Liva–i Canik’e (Canik Sancağı) bağlıdır. Bu tarihte yönetimi Akçay, Terme ve Cevizderesi İle birdir. 1860–65‘te Canik Sancağı’na, 1866–71‘de ise Ünye Sancağı’na bağlı bir kazadır. 1882‘de ise Fatsa kazasına bağlı bir nahiye merkezi, 1928‘de Köy olmuştur. Korgan, Fatsa’ nın bir bucağı olarak yıllarca varlığını devam ettirdikten sonra 01Haziran 1958 tarihinde Belediye - 01 Nisan 1960 tarihinde ilçe merkezi haline getirilmiştir.

Korgan İlçemiz Fatsa İlçesine bağlı bir köy iken  1958 yılında Belediye olmuştur. Hızlı gelişim gösteren ve her geçen gün daha da hızlı büyüyen ilçemiz çevresinde kalabalık köylerin oluşması ile bir ticaret merkezi haline gelmiş ve 1960 yılında Ordu İline bağlı İlçe hüviyetini  kazanmıştır.  1960 yılında bu yana İlçemizde bir çok yenilikler olmuştur. İlçemiz içinde 4 ayrı Belde( Tepealan, Çayırkent, Çamlı ve Çiftlik Beldeleri) ve 16 köy ve 9 Merkez Mahalle mevcut iken 30 Mart 2014 tarihinde İlimizin Büyükşehir olması ve Beldelerin kapanıp köylerin mahalle olmasıyla 29 Mahalleden oluşan bir ilçe konumuna gelmiştir. İlçemizin nüfusu 32.400 dür, Her geçen gün yayla ve doğa turizmine olan ilgi ile yaylalar diyarı olan ilçemizde bir çok doğal güzellik te gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Özellikle Sınırlarımız içersindeki 1713 rakımlı Ordu İlimizin en yüksek tepelerinden Yalman Tepesi ve Karayalak Tepesi,  Bunun yanında Korgan Çiseli Şelalesi, Korgan Obası, İteniçi ve Kayabaşı Mesire Alanları, Turnalık, Arpalık, Çobantepesi, Tepealan ve Eğrice su Yaylaları, Sitilci Şelalesi, Koçcuğaz Emir Yakup Türbesi, ve Kızlar Kayası bunlardan bir kaçıdır. Belediyemizin logosundan da anlaşılacağı gibi ilçemizin sembolü orman gülüdür. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında yaylalarımızı bir dantela gibi saran Orman Gülü görüntüsü ve kokusuyla görenleri kendine hayran bırakmaktadır. İlçemizin her noktasında dereler ve derelerimiz üzerinde ahşap köprüler, alabalık çiftliklerinde enfes balıklar ve bütünüyle bir cennet olan ilçemiz muhteşem manzaralar ziyaretçilerini beklemektedir. 

 

Sislidir dağların yüce başı

Abazdan Yalman’a uzanır Alanbaşı

Tarih kokar hep  toprağı taşı

Karadenizin Korgan İlçesi

Paylaş