Orman Gülü Sarı Orman Gülü
« Geri Dön
HABERLER | HABER DETAYI
Anasayfa » Haberler » İŞYERİ KİRA İHALE İLANI

İŞYERİ KİRA İHALE İLANI

 

İ L A N

 

KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Mülkiyeti belediyemize ait olan Tepe Mahalle, Merkez Cadde, 221 Ada, 1 Parsel üzerindeki Park içerisinde bulunan ve Atm kurulması için yerleri belirlenerek ayrılan 4 adet ATM Yerinin 3 yıllığına ve  Tepealan Mahallesi, Hekimoğlu Sokak, 267 Ada, 26 Parsel üzerinde bulunan, Aile Çay Bahçesi niteliğindeki taşınmazında 5 yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.  

2-İhale 12.09.2019 Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İhalede Tepe Mahalle, Merkez Cadde, 221 Ada, 1 Parsel üzerindeki Park içerisinde bulunan ve Atm kurulması için yerleri belirlenen 4 adet ATM Yerinin her biri için muhammen bedel yıllık 6.000.00 TL. Geçici Teminat bedeli ise 3 yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanmış olan tutarın %3’ü olan 540.00 TL. Tepealan Mahallesi, Hekimoğlu Sokak, 267 Ada, 26 Parsel üzerinde bulunan, Aile Çay Bahçesi niteliğindeki taşınmazında muhammen bedeli yıllık 2.700.00 TL. Geçici Teminat bedeli ise 5 yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanmış olan tutarın %3 olan 405.00 TL.’dir.

4-İstekliler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gelerek idari şartnameyi görebilirler. Ayrıca ihaleye katılmak isteyenlerin 100.00 TL. Şartname ve Basılı Evrak ücretini yatırmaları gerekmektedir.

               İlgililere ilanen duyurulur.                                             

Paylaş